Атанасова, Антония
С шарения петел на детството
// Деца, изкуство, книги, XIX, № 1, 1984, 42-43.
ISSN: 0204-8264
Байков, Михаил
Синдромът „Стратиев“
// Литературен вестник, XIX, № 35, 3-9 ноември 2010, 8.
ISSN: 1310-9561
Балабанов, Румен
„Римска баня“ на 10 години
// Стършел, XXXVIII, № 1983, 10 февруари 1984, 2.
ISSN: 0205-1273
Балабанов, Румен
„Максималистът“
// Стършел, XXXIX, № 1998, 25 май 1984, 2.
ISSN: 0205-1273
„Балкански синдром“. Няколко зрители за спектакъла
// Стършел, XLII, № 2153, 15 май 1987, 2.
ISSN: 0205-1273 pdf
Бегунов, Дамян
Факт
// Стършел, XLI, № 2135, 9 януари 1987, 2.
ISSN: 0205-1273
Близнакова, Красимира
Вятърните мелници не останаха самотни
// Септември, XXXVII, № 12, 1984, 189-202, ISSN: 0204-7349
// Отвъд илюзията, София: „Български писател“, 1986, 184-207.
Близнакова, Красимира
За „българския модел“ на абсурда
// Летописи, II, № 7-8, 1992, 193.
ISSN: 0204-7349
Борисова, Евдокия
Езиците, на които говорят и... мълчат героите на Станислав Стратиев
// Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишния юбилей на специалност Славянска филология, Благоевград: Университетско издателство, 2005, 542-551.
ISBN: 954-680-359-6
Брадистилова, Маргарита
Комедиографската специфика в драматургичното творчество на Станислав Стратиев
// Пламък, XXIII, № 4, 1979, 131-133.
ISSN: 0032-0528
Брадистилова, Маргарита
Новаторски насоки в комедиографската специфика на Станислав Стратиев
// Проблеми на изкуството, XVIII, № 4, 1985, 14-19.
ISSN: 0032-9371
Братованова, Румяна
Извор на истина и красота
// Учителско дело, LXV, № 24 (1782), 27 март 1970, 4.
Брюн, Кера
Опит да се разглеждат повестите на Станислав Стратиев като едно цяло
// Българистични изследвания. Първи българо-скандинавски симпозиум 24-30 септември 1979 г., София: Софийски университет „Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии, 1981, 293-302.
Вандов, Никола
И усмивка, и болка
// Стратиев и Сатирата, София: Сатиричен театър „Алеко Константинов“, 2011, 5-7.
ISBN: 978-954-92751-1-7
Вучков, Юлиан
Две комедии на Станислав Стратиев
// Театър, XXXI, № 9, 1978, 4-6.
ISSN: 0204-6253
Вучков, Юлиан
Станислав Стратиев
// Българска драматургия 1944 - 1979. Насоки и тенденции, София: „Наука и изкуство“, 1981, 453-462.
Вълчева-Димитрова, Галина
Усамотените възрастни и небесната приказка на детския спомен. Романтически „митове“ и нонсенс в сборника с разкази „Самотните вятърни мелници“ и в повестта „Живот в небето“ на Станислав Стратиев
// Библиотека, XXI (LX), № 3-4, 2014, София: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 67-74.
ISSN: 0861-847X pdf
Вълчева-Димитрова, Галина
Езикът на Езоп и рицарите на вечното детство
// Модели на спомена за детството, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, 254-280.
ISBN: 978-619-202-510-6
Голек-Сепетлиева, Дорота
Преподаване на драматургията на Станислав Стратиев в контекста на българо-полския интеркултурен диалог
// Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, 67-74.
ISBN: 978-80-905336-6-0
Горанов, Румен
„Рейс“ на Станислав Стратиев – невъзможното пътуване
// Арнаудов сборник, том 6, 2010, Русе: Научен център по фолклор и литература „Св. Димитър Басарбовски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Лени Ан“, 365-370.
ISBN: 978-954-8190-76-3
Гълов, Георги
Внимание - мамути!
// Стършел, XLV, № 2338, 30 ноември 1990, 2.
ISSN: 0205-1273
Гърдев, Борислав
Сценаристът Станислав Стратиев
// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, № 9, 2012, Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 65-74.
ISSN: 1733-4802
Дачев, Юрий
Куфарът на Венета
// Вечерни новини, XLI, № 72 (12032), 15 април 1992, 4, ISSN: 0205-0870
// Дежурно осветление. Рецензии, статии, портрети, София: „Лик“, 2003, 45-46, ISBN: 954-607-606-6
Дечева, Виолета
Роденият на 9 септември
// Култура, L, № 31 (2425), 15 септември 2006, 1, ISSN: 0861-1408
// Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век, София: „Black Flamingo Publishing“, 2013, 73-74.
ISBN: 978-954-2915-45-4 www
Димитрова, Илияна
Пространство и сцена в пиесите на Станислав Стратиев
// Арнаудов сборник, том 8, 2014, Русе: Научен център по фолклор и литература „Св. Димитър Басарбовски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Лени Ан“, 147-157.
ISBN: 978-619-7058-33-8
Димитрова, Илияна
Литературни пейзажи. Творчеството на Станислав Стратиев
Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015
ISBN: 978-619-208-016-7
Димитрова, Илияна
Слово и жест в пиесите на Станислав Стратиев
// Слово и жест в културата на българи и сърби, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 157-170.
ISBN: 978-619-208-010-5
Димитрова, Илияна
Патология на родното в пиесата „Балкански синдром“ от Станислав Стратиев
// Проглас, ХХXI, том 31, брой 1, 2022, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 89-96.
ISSN: 0861-7902
Димчева, Росица
Сатира и новела (Творчеството на Станислав Стратиев)
// Литературна мисъл, XXXI, № 4, 1987, 34-55.
ISSN: 0324-0495
Димчева, Росица
Истината на сатирика: Пиесата на Станислав Стратиев „Сако от велур“
// Литературен форум, X, № 6 (429), 3-9 октомври 2000, 3, 11.
ISSN: 0861-2153
Димчева, Росица
Пиесата „Максималистът“ на Станислав Стратиев (реторически анализ)
// Коментар, интерпретация, възможност за четене, София: Факултет по славянски филологии при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2001, 59-67.
ISBN: 954-07-1564-4
Добрев, Чавдар
Силата на пречистващия смях
// Пламък, XXIX, № 4, 1985, 147-162, ISSN: 0032-0528
// Литература и критика, София: „Български писател“, 1988, 150-174.
Дойчева, Венета
Битието им е чудо, смъртта – лекота
// Стандарт, № 226, 20 април 1993, 13, ISSN: 0861-797X
// Думи и Еринии, София: „Проф. Петко Венедиков“, 2010, 51-52, ISBN: 978-954-9870-42-8
Дойчева, Венета
Амплитуди на тялото в драматургичната система на Станислав Стратиев
// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, № 9, 2012, Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 49-56.
ISSN: 1733-4802
Дойчева, Венета
Условност и полиморфизъм
// Въобразената телесност. Тялото като драматургичен проблем, Пловдив: „Жанет 45“, 2016, 225-245.
ISBN: 978-619-186-252-8
Енчев, Младен
Обитаеми небеса. Християнски контексти в ранната проза на Станислав Стратиев
// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, № 9, 2012, Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 9-20.
ISSN: 1733-4802
Жеков, Васко
Не са самотни вятърните мелници
// Деца, изкуство, книги, IV, № 6, 1969, 43-44.
ISSN: 0204-8264
Захариев, Луко
С нравствения максимализъм на съвременника
// Пулс, XIX, № 37, 15 септември 1981, 5, ISSN: 0205-1176
// Ранни срещи, София: „Народна младеж“, 1985, 79-85.
Иванченко, Наталия
Средства и феномени на комичното в пиесите на Станислав Стратиев
// Научни трудове – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Филология, том 28, № 1, 1992, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 348-352.
ISSN: 0861-0029
Игов, Светлозар
Лиризъм, хумор и морален патос
// Литературен фронт, № 47, 23 ноември 1972, 2.
ISSN: 0205-1028
Игов, Светлозар
Към ярка съвременна проблематика
// Народна младеж, XXXII, № 3, 4 януари 1976, 4.
ISSN: 0205-1117
Игов, Светлозар
Диагностика на българския синдром
// А.Б.В., II, № 9, 3 март 1992, 4.
ISSN: 0861-5187
Игов, Светлозар
Драматургът Станислав Стратиев
// Станислав Стратиев. От другата страна, София: „Златоструй“, 1994, с. 7-11.
ISBN: 954-8158-15-9
Игов, Светлозар
В сложния и двусмислен свят
// Станислав Стратиев. Избрано, том I, София: „Труд“, 2002, 5-24.
ISBN: 954-528-353-Х
Канушева, Ирина
За абсурда и максималистите (Драматургичното творчество на Станислав Стратиев)
// Септември, XLI, № 12, 1988, 198-207.
ISSN: 0204-7349
Канушева, Ирина
Основни характеристики в творчеството на Станислав Стратиев
// Млади изкуствоведи, I, № 1, 1997, 116-134.
ISSN: 0861-1548
Каракашев, Владимир
За една смешна комедия и за още нещо
// Театър, XXX, № 2, 1977, 27-30, ISSN: 0204-6253
// Драматургия и време, София: „Български писател“, 1983, 169-179.
Каролев, Стоян
Така да започнеш
// Литературен фронт, XXVI, № 2, 8 януари 1970, 1, ISSN: 0205-1028
// Портрети и скици, София: „Български писател“, 1986, 220-224.
Каролев, Стоян
Втората книга
// Пламък, XVI, № 17, 1972, 73-75, ISSN: 0032-0528
// Портрети и скици, София: „Български писател“, 1986, 225-230.
Касабова, Благовеста
Ведра атмосфера, човешка топлота
// Септември, XXXVII, № 11, 1984, 249-250.
ISSN: 0204-7349
Касабова, Благовеста
Как живеем и как да живеем
// Деца, изкуство, книги, XXI, № 5, 1986, 27-31, ISSN: 0204-8264
// Детство, съвременност, литература, София: „Народна младеж“, 1987, 108-116.
Кирилов, Николай
„Максималистът“ на Стратиев: Артистичният преврат на означаващото
// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, № 9, 2012, Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 21-32.
ISSN: 1733-4802
Коен, Алберт
„Пазачът на крепостта“
// Киноизкуство, XXIX, № 5, май 1974, 25-29, ISSN: 0323-9993
// Глас от тъмната зала, София: „Наука и изкуство“, 1976, 169-173.
Константинова, Божанка
Прочетете тази книга
// Читалище, LII, № 5, 1973, 31.
Константинова, Божанка
Станислав Стратиев
// Български писатели творци на литература за деца и юноши, том II, София: „Зелена вълна“, 1999, 261-262.
ISBN: 954-9695-07-7
Константинова, Елка
Книга за младия съвременник
// Тракия, № 6, ноември-декември 1972, Пловдив: Дружество на писателите в Пловдив, 70-72.
Константинова, Елка
Пътешествие с претенции
// Деца, изкуство, книги, VIII, № 2, 1973, 35-36.
ISSN: 0204-8264
Кулеков, Иван
Добрата комедия завършва тъжно
// Капитал, VIII, № 39, 30 септември – 6 октомври 2000.
ISSN: 1310-7984
Личева, Амелия
Достоен завършек
// Култура, XLIV, № 48 (2159), 8 декември 2000.
ISSN: 0861-1408 www
Личева, Амелия
Станислав Стратиев и Дино Будзати: Пътуване из етажите
// Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, том 2, София: Институт за литература при БАН, Издателски център „Боян Пенев“, 2012, 72-78, ISBN: 978-954-8712-84-2
// Литература, бинокъл, микроскоп, София: „Сиела“, 2013, 47-55, ISBN: 978-954-28-1345-3
Манчева, Виолета
Повест за момчето от нашата улица
// Родна реч, XVI, № 10, 1972, 72-73.
ISSN: 0204-5117
Марков, Георги
За дивите пчели и... питомните хора
// Есета, част 3, София: Фондация „Комунитас“ 2016, 327-333, ISBN: 978-619-224-000-4
// Литературни есета, София: „Български писател“, 1990, 80-85.
// Литературни есета, Париж: „Български глас“, 1982, 59-63, ISBN: 84-499-5659-5 www
Митков, Здравко
По въже над спомена
// Homo Ludens, № 2-3, 2001, 9-12.
ISSN: 1311-5111
Панова, Снежина
Трудният път към сатиричния синтез
// Смях и присъда. Тенденции в развитието на съвременната българска комедия, София: „Български писател“, 1977, 233-253.
Пачев, Илия
Интертекстуалността в лапидарната проза на Станислав Стратиев
// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, № 9, 2012, Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 75-104.
ISSN: 1733-4802
Панчева, Светлана
Балканският синдром като метафора на живота
// Дума, XX, № 268 (5774), 20 ноември 2010, с. 26.
ISSN: 0861-1343 www
Панчева, Светлана
Страна за връщане, а не за живеене
// Дума, XXI, № 289 (6095), 17 декември 2011, с. 26.
ISSN: 0861-1343 www
Панчева, Светлана
Защо рейсът никога не стига до Алдомировци?
// Дума, XXV, № 233 (7234), 10 октомври 2015, с. 26.
ISSN: 0861-1343 www
Пенева, Добринка
Драматургът Станислав Стратиев
// Дарба, I, № 1, 1996, 27-32, ISSN: 1310-8328
// Литературно-критически послания, Шумен: „Добри Войников“, 2011, 247-255, ISBN: 978-954-8557-06-1
Пенева, Добринка
Пиесите на Станислав Стратиев и проблемът за абсурда
// Български език и литература, XXXIX, № 4, 1998, 38-42.
ISSN: 0323-9519
Петкова, Ваня
Пиесата „Римска баня“ на Станислав Стратиев и нейната сценична реализация през 70-те години на XX век
// Изкуство и контекст 2009, София: Институт за изследване на изкуствата при БАН, 2010, 61-70.
ISSN: 1313-7379
Петкова, Ваня
Пиесата „Сако от велур“ на Станислав Стратиев и нейната сценична рецепция през 70-те години на XX век
// Изкуствоведски четения 2010, София: Институт за изследване на изкуствата при БАН, 2012, 46-52.
ISSN: 1313-2342
Петкова, Ваня
Комедиите на Станислав Стратиев на чехословашката театрална сцена
// Изкуствоведски четения 2011, София: Институт за изследване на изкуствата при БАН, 2012, 412-420.
ISSN: 1313-2342
Петкова, Ваня
Драматургията на Станислав Стратиев на съвременната българска театрална сцена
// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, № 9, 2012, Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 41-48.
ISSN: 1733-4802
Петкова, Ваня
Комичното и политиките на смеха в драматургията на Стратиев и нейните сценични реализации
// Проблеми на изкуството, XLVI, № 1, януари 2013, 47-50.
ISSN: 0032-9371
Пламенов, Валентин
„Оркестър без име“
// Стършел, XXXVI, № 1875, 15 януари 1982, 2.
ISSN: 0205-1273
Пламенов, Валентин
„Рагаца“
// Стършел, XXXVI, № 1876, 22 януари 1982, 2.
ISSN: 0205-1273
Попилиев, Ромео
Антиабсурд
// Театър, XLV, № 6-7, 1992, 49-50.
ISSN: 0204-6253
Попилиев, Ромео
Драматургът срещу Системата
// Литературен форум, III, № 4, 26 януари – 1 февруари 1994, 3.
ISSN: 0861-2153
Попилиев, Ромео
Максимализмът на сатирата
// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, № 9, 2012, Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 33-40.
ISSN: 1733-4802
Попов, Йордан
Човекът, който успя да разсмее китайците
// Литературен форум, III, № 4, 26 януари – 1 февруари 1994, 1, 3.
ISSN: 0861-2153
Попов, Йордан
Балкански присмехулник
// Стършел, LVI, № 2895, 28 септември 2001, Юбилеен лист, с. 1.
ISSN: 0205-1273
Прохаскова, Емилия
За нашия млад съвременник
// Народна култура, XVI, № 46 (825), 11 ноември 1972, 7.
ISSN: 0205-1109
Рачева, Лилия
Идентичност и идентифициране в повестта на Станислав Стратиев „Пътешествие без куфар“
// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, № 9, 2012, Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 105-114, ISSN: 1733-4802
// Големите теми в детските книги, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, 85-96, ISBN: 978-954-07-4813-9
Сапарев, Огнян
В сложния и двусмислен свят
// Септември, XXVI, № 5, 1973, 226-230, ISSN: 0204-7349
// Литературни проблеми, София: „Народна младеж“, 1979, 218-225.
// Критически илюзии, том 1, София: „Захарий Стоянов“, 2011, 175-180, ISBN: 978-954-09-0434-4
Свиленов, Атанас
С добродетелите на класата
// Литературен фронт, XXV, № 32, 7 август 1969. 2.
ISSN: 0205-1028
Свиленов, Атанас
В защита на мечтателната поривност
// Студентска трибуна, XXIV, № 9, 21 ноември 1972. 6.
Свиленов, Атанас
Неостарялото момче
// Демокрация, ХI, № 246, 26 септември 2000, 17.
ISSN: 0861-1076
Станимирова, Неда
Равновесие
// Филмови новини, XXX, № 1, януари 1984, 5.
ISSN: 0204-8760
Стефанов, Валери
Действието е надежда
// Литературен фронт, XL, № 32, 9 август 1984, 2.
ISSN: 0205-1028
Стефанов, Васил
Лиричните извори на хумора
// София, X, № 11, 1987, 30-31.
ISSN: 0324-0037
Стойчева, Светлана
Детството по стратиевски – нашият живот в небето
// Хемус, № 3-4, март-април 2008, 59-63, ISSN: 1216-2590
// Антитоталитарната литература, София: Издателски център „Боян Пенев“, 2009, 291-294, ISBN: 978-954-8712-56-9
// Литературата за деца – промени в завещаното, София: „СОНМ“, 2014, 176-181, ISBN: 978-954-8523-70-7 pdf
Стоянов, Владимир
Гротеската в творчеството на Славомир Мрожек и Станислав Стратиев. Някои драматургични паралели
// Език и литература, XLVIII, № 2, 1993, 140-146.
ISSN: 0324-1270
Топалджикова, Анна
Чудовищата на града. Митът в драматургията на Станислав Стратиев
// Необходимото чудо. Митът в българската драма, София: „Наука и изкуство“, 1988, 116-121.
Топалджикова, Анна
От другата страна на Станислав Стратиев
// 5&5, I, № 9, 10 октомври 1992, 9.
ISSN: 0861-8275
Топалджикова, Анна
Социалното чувство и абсурдната логика на театралното мислене в драматургията на Станислав Стратиев
// Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, № 9, 2012, Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 57-64, ISSN: 1733-4802
// Играта театър, София: „Панорама + Плюс“, 2013, 207-216, ISBN: 978-954-8598-51-4
Топалджикова, Анна
Моделът е сгрешен
// Фобии и утопии, София: „Проф. Петко Венедиков“, 2014, 95-107.
ISBN: 978-954-9870-69-5
Узунова, Румяна
Лирична хроника на едно лято
// Младеж, XXVII, № 10, 1972, 31-34.
ISSN: 0324-1041
Филчев, Петър
И смешно и правдиво
// Литературен фронт, XXX, № 14, 4 април 1974, 2-3.
ISSN: 0205-1028
Хаджикосев, Симеон
Възходът на един млад белетрист
// Простори, № 3, 1973, Варна: Дружество на писателите във Варна, 101-103, ISSN: 0204-6539
// Патриотизъм, партийност, творческо вдъхновение, София: „Народна младеж“, 1975, 192-202.
Цанев, Стефан
Аз съм клоунът
// Дневен труд, LVI, № 265 (17288), 25 септември 2002, 17, ISSN: 1310-3091
// Сънят на сенките, Пловдив: „Жанет 45“, 2003, 147-151, ISBN: 954-941-138-3
Чернев, Димитър
„От другата страна“ или българската версия за края на играта
// Култура, XXXVII, № 24 (1790), 11 юни 1993, 4, ISSN: 0861-1408
// Критикът с моята сянка, Русе: „Авангард принт“, 2006, 82-84, ISBN: 978-954-337-030-6 pdf
Черноколева, Лиляна
Оркестър без име
// Филмови новини, XXVIII, № 2, февруари 1982, 4-5.
ISSN: 0204-8760
Чолаков, Здравко
Този най-чист унес – детството
// Септември, XXIII, № 2, 1970, 233-234.
ISSN: 0204-7349
Чолаков, Здравко
Силата на лиричното повествование
// Пулс, X, № 16, 1 август 1972, 12.
ISSN: 0205-1176
Чолаков, Здравко
Ярък драматургичен дебют
// Студентска трибуна, XXV, № 29 (809), 9 април 1974, 6.
Чолаков, Здравко
С актуален адрес
// Народна младеж, XXXIII, № 7 (8759), 9 януари 1977, 2.
ISSN: 0205-1117
Чолаков, Здравко
Такъв писател не се забравя!...
// Словото днес, XVII, № 22, 13 октомври 2011, 13.
ISSN: 1312-3173
Шинов, Чавдар
Той успяваше да каже това, което мисли...
// Родна реч, XLIII, № 9-10, 2000, 69-70.
ISSN: 0204-5117